Up to 15 cm

15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,15 cm
Totok - Blitar
Handling: Totok - Blitar

Kohaku,15 cm
Kasman - Makassar
Handling: Joker Koi - Blitar

Kohaku,15 cm
Maestro - Blitar
Handling: Maestro - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,15 cm
Hendi FS - Blitar
Handling: Astro Blitar Koi ABK - Blitar

Taisho Sanshoku,13 cm
Dwi Hermanto - Blitar
Handling: Herman - Blitar

Taisho Sanshoku,12 cm
Ibnu dan Khotib - Blitar
Handling: Ibnu dan Khotib - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,15 cm
BKK Koi - Malang
Handling: Java Indi - Malang

Showa Sanshoku,15 cm
Moeljadi - Tulungagung
Handling: SKF - Blitar

Showa Sanshoku,15 cm
Totok - Blitar
Handling: Totok - Blitar

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,14 cm
Snj Koi Farm - Blitar
Handling: Alam Koi - Blitar

Shiro Utsuri,15 cm
Tajudin - Kediri
Handling: Jemblung - Kediri

Shiro Utsuri,12 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,15 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Koromo,15 cm
Prokc - Probolinggo
Handling: Prokc - Probolinggo

Koromo,14 cm
Fajar - Blitar
Handling: Jendralkoi - Blitar

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,9 cm
BKK Koi - Malang
Handling: BKK - Malang

Goshiki,14 cm
Faizin Sutikno - Blitar
Handling: Perfect Koi - Blitar

Goshiki,10 cm
BKK Koi - Malang
Handling: BKK - Malang

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,12 cm
Ibnu dan Khotib - Blitar
Handling: Ibnu dan Khotib - Blitar

Kinginrin A,15 cm
Danny Bali Koi Hobbies - Bali
Handling: Tobel Koi - Blitar

Kinginrin A,13 cm
Panca Dewa - Tulungagung
Handling: Wong Koi - Tulungagung

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,15 cm
Dika - Blitar
Handling: Sagato Koi - Blitar

Hikari Moyomono,14 cm
Kedung Koi - Blitar
Handling: Efendi - Blitar

Hikari Moyomono,14 cm
Nur Cholis - Kediri
Handling: Planet Koi - Kediri

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,14 cm
Sanjaya Koi - Blitar
Handling: Maulana - Blitar

Kawarimono,14 cm
Sidiq - Blitar
Handling: Maulana - Blitar

Kawarimono,10 cm
Danny Bali Koi Hobbies - Bali
Handling: Tobel Koi - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,15 cm
Devi Koi - Blitar
Handling: Joker Koi - Blitar

Doitsu,15 cm
Redy Setiawan - Jakarta
Handling: SCK - Sukabumi

Doitsu,13 cm
Redy Setiawan - Jakarta
Handling: SCK - Sukabumi

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Utsurimono,15 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Jihan - Jakarta
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Widjaja Amin - Medan
Handling: SKF - Blitar

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community - Bandung

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,15 cm
Moeljadi - Tulungagung
Handling: SKF - Blitar

   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,15 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: Good One Koi Farm - Surabaya

Shusui,15 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community - Bandung

Shusui,13 cm
Widjaja Amin - Medan
Handling: Bolang - Bandung

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,15 cm
Kedung Koi - Blitar
Handling: Efendi - Blitar

Asagi,15 cm
Sofian - Blitar
Handling: Sofian - Blitar

Asagi,14 cm
Dian Kois - Blitar
Handling: Dian Kois - Blitar

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,14 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Blitar

Kinginrin B,13 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,14 cm
Ibnu dan Khotib - Blitar
Handling: Ibnu dan Khotib - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,14 cm
Dian Kois - Blitar
Handling: Dian Kois - Blitar

   

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Galih IHT - Tulungagung
Handling: Galih IHT - Tulungagung

Tancho,15 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Tancho,15 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

46-50 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50 off

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,47 cm
Prolink Koi - Probolinggo
Handling: Agus Salim - Probolinggo

Kohaku,49 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

 

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,47 cm
Kings Variasi - Blitar
Handling: SKF - Blitar

Taisho Sanshoku,49 cm
David. - Blitar
Handling: Giman - Blitar

Taisho Sanshoku,49 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,50 cm
Freddy Suryadi - Sukabumi
Handling: TT Koi Malang - Malang

Shiro Utsuri,47 cm
SKF - Blitar
Handling: SKF - Blitar

Shiro Utsuri,48 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,47 cm
JDF Food - Tulungagung
Handling: TAKC - Tulungagung

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,49 cm
Arif Kusuma Wijaya - Jombang
Handling: Pasar Koi - Jombang

Kinginrin A,47 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

Kawarimono,49 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,49 cm
Nikki Koi - Blitar
Handling: Nikki Koi - Blitar

Doitsu,47 cm
Edy - Blitar
Handling: Tirta Mulya - Blitar

Doitsu,50 cm
Prokc - Probolinggo
Handling: Prokc - Probolinggo

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,49 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Ali Mubin - Blitar

Hi Ki Utsurimono,47 cm
Pemuda Motor - Muntilan
Handling: SKF - Blitar

Hi Ki Utsurimono,50 cm
Perdana Koi - Blitar
Handling: Ali Mubin - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,49 cm
Harfianto Nugroho - Blitar
Handling: Ahsanul Kopral Koi - Blitar

Shusui,49 cm
A Hong - Jember
Handling: Twin Koi - Garut

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,50 cm
David Widjaja - Semarang
Handling: Pagarsih Community - Bandung

Kinginrin B,50 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

Kinginrin B,49 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,48 cm
BKK Koi - Malang
Handling: Deky Arysandy - Malang

   

36-40 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40 off 45 on 50 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,40 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

Kohaku,37 cm
P Gogi - Surabaya
Handling: Candra Valent - Blitar

Kohaku,38 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,37 cm
Sanjaya Koi - Blitar
Handling: Maulana - Blitar

Taisho Sanshoku,36 cm
Anjas W - Blitar
Handling: Perfect Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,36 cm
Rinanto - Blitar
Handling: Super Koi - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,37 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

Showa Sanshoku,36 cm
Mahsun Q Koi - Kediri
Handling: Mahsun Q Qoi - Kediri

Showa Sanshoku,39 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,40 cm
Santoso San - Surabaya
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

Shiro Utsuri,40 cm
Sidoarjo Koi Centre - Sidoarjo
Handling: Nirwana Sidoarjo Koi - Sidoarjo

Shiro Utsuri,37 cm
BlitarRaya Koi Farm - Blitar
Handling: BlitarRaya Koi Farm - Blitar

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,39 cm
Dika - Blitar
Handling: Sagato Koi - Blitar

   

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,40 cm
Wong Koi - Tulungagung
Handling: TAKC - Tulungagung

Goshiki,39 cm
Wijaya Koi Farm - Kediri
Handling: Andi Wijaya - Kediri

Goshiki,39 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,40 cm
Kasman - Makassar
Handling: Anjar - Kediri

   

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,40 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi Farm - Surabaya

Kawarimono,38 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,38 cm
Widjaja Amin - Medan
Handling: SCK - Sukabumi

Doitsu,38 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Doitsu,40 cm
Ali Imron - Blitar
Handling: Sanchez Koi - Blitar

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,39 cm
KIK Farm - Blitar
Handling: Latif - Blitar

Asagi,37 cm
KIK Farm - Blitar
Handling: Latif - Blitar

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,37 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Blitar

   

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,38 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

   

41-45 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45 off 50 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,41 cm
Muhroji - Blitar
Handling: Muhroji - Blitar

Taisho Sanshoku,44 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

Taisho Sanshoku,45 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,43 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,45 cm
Ciamis Koi Centre - Ciamis
Handling: Isane Koi - Blitar

Shiro Utsuri,43 cm
Ryan PKC - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Palembang

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,45 cm
Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

   

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,45 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

Kinginrin A,43 cm
Rudi Koi - Tulungagung
Handling: Rudi Kois - Tulungagung

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,42 cm
Prokc - Probolinggo
Handling: Prokc - Probolinggo

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,45 cm
Cindra Mintjahyo - Surabaya
Handling: Herman - Blitar

Kawarimono,41 cm
Sanjaya Koi - Blitar
Handling: Maulana - Blitar

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,44 cm
P Gogi - Surabaya
Handling: Candra Valent - Blitar

Doitsu,44 cm
Anjar Isnawan - Blitar
Handling: Nikki Koi - Blitar

 

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,42 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,44 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Blitar

Kinginrin B,42 cm
Anjas W - Blitar
Handling: Perfect Koi - Blitar

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,44 cm
Ciamis Koi Centre - Ciamis
Handling: Isane Koi - Blitar

Tancho,43 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

Tancho,44 cm
David Widjaja - Semarang
Handling: Pagarsih Community - Bandung

31-35 cm

15 on 20-on 25-on 30-on 35 off 40 on 45 on 50 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,35 cm
Rinanto - Blitar
Handling: Super Koi - Blitar

Kohaku,32 cm
Anjas W - Blitar
Handling: Perfect Koi - Blitar

Kohaku,35 cm
Hendrik. - Blitar
Handling: Sumber Lestari Koi - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,35 cm
Ryan PKC - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,35 cm
Snj Koi Farm - Blitar
Handling: Alam Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,34 cm
Ibnu dan Khotib - Blitar
Handling: Ibnu dan Khotib - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,35 cm
Widjaja Amin - Medan
Handling: SCK - Sukabumi

Showa Sanshoku,32 cm
Wijaya Koi Farm - Kediri
Handling: Andi Wijaya - Kediri

Showa Sanshoku,32 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,33 cm
Janto Juntani - Tasikmalaya
Handling: Good One Koi Farm - Surabaya

   

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,35 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

Koromo,33 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Koromo,34 cm
Banyu Biru - Kediri
Handling: Banyu Biru - Kediri

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,33 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

   

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,35 cm
BKK Koi - Malang
Handling: Deky Arysandy - Malang

   

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,31 cm
Pamuji Koi - Blitar
Handling: JP Koi - Blitar

Hikari Moyomono,35 cm
Purwo Prayogo - Blitar
Handling: Super Koi - Blitar

Hikari Moyomono,31 cm
Sumber Lestari Koi - Blitar
Handling: Sumber Lestari Koi - Blitar

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,32 cm
Ali Imron - Blitar
Handling: Sanchez Koi - Blitar

Kawarimono,35 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

Kawarimono,35 cm
Prokc - Probolinggo
Handling: Prokc - Probolinggo

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,33 cm
Ngubaidillah - Blitar
Handling: Zahir Koi - Blitar

Doitsu,35 cm
Bagus Setya Budi - Surabaya
Handling: Basudhev Koi - Surabaya

Doitsu,34 cm
Dwi Hermanto - Blitar
Handling: Herman - Blitar

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,33 cm
Suri - Blitar
Handling: Tirta Mulya - Blitar

   

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,35 cm
James Koi - Bali
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Bekko,35 cm
Koikoe - Pekalongan
Handling: Pasar Koi - Pekalongan

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,35 cm
David Widjaja - Semarang
Handling: Pagarsih Community - Bandung

Shusui,34 cm
Ciamis Koi Centre - Ciamis
Handling: Isane Koi - Blitar

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,35 cm
KIK Farm - Blitar
Handling: Latif - Blitar

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,33 cm
Ciamis Koi Centre - Ciamis
Handling: Isane Koi - Blitar

Kinginrin B,33 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,35 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,33 cm
Andre Quick Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi - Pasuruan

Tancho,33 cm
Mahayu Koi - Blitar
Handling: Misbachudin - Blitar

Tancho,34 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Akrimna Fish Centre - Blitar

More Articles ...

Visitors Counter

022303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
18
16
22009
911
1128
22303

Your IP: 3.235.195.196
2023-01-29 12:40

Who's Online

We have 11 guests and no members online

Flag Counter

Flag Counter